Úvod do Metalu

by · Jun 27, 2015 · 1 251 views ·

Metal je nové nízkoúrovňové API na renderovanie akcelerovanej 3D grafiky, ktoré bolo predstavené spolu s iOS8 minulý rok na WWDC. Konkrétne je odpoveďou Apple na doteraz populárne OpenGL ES, ktoré však dlhodobo trpí problémami s nie príliš dobrým návrhom API, celkovou zložitosťou a tzv. nekompatibilitou so súčasnou architektúrou bežných GPUs. Táto odpoveď prišla v dobe, kedy sa popri Metale objavili aj iné nové APIs, ako je Mantle, Vulkan, alebo DirectX 12. Všetky tieto riešenia majú spoločnú tú vlastnosť, že za cenu prenesenia časti zodpovednodnosti z grafického driver-u na aplikáciu, prinášajú masívny narást rýchlosti a lepšie možnosti kontroly pre programátora. Na prednáške si ukážeme, ako sa s Metalom pracuje na jednoduchých príkladoch od vykreslenia trojuholníka, až po zaujímavejšie použitie u nejakého zložitejšieho fancy dema a povieme si, v čom je to iné (lepšie) ako doterajšie riešenia. Keďže je Metal vo veľkej časti odlišný od tradičných rendering APIs, zoberieme to úplne od základov a preto nie je vyžadovaná žiadna predchádzajúca skúsenosť s programovaním v oblasti 3D grafiky. Takto môže prednáška poslúžiť pre potenciálnych záujemcov ako praktický úvod do problematiky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.