Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Prototypování mobilních aplikací

by · Jun 27, 2015 · 2 110 views ·

Povídání o UI objevování, pokusech, ověřování a iterování. Framer, Quartz Composer, Pixate, Invision, Form.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.