Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS

by · Jun 25, 2015 · 1,312 views ·

Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS, jak to vše projednat se stakeholdery Ing. Jiří Krist, NS MAS Tato přednáška se konala 25. 6. 2015 v rámci semináře "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?" v obci Rostěnice-Zvonovice Více informací o resilienci zde: http://www.veronica.cz/resilience Záznam a zpracování Stanislav Miler Akademie soběstačnosti www.akademie-sobestacnosti.cz