Život ve vesmíru

by · Jul 28, 2015 · 1 213 views ·

Naši předkové byli velmi optimističtí v názorech na obydlenost těles Sluneční soustavy, která postupně pohasíná v současné době zejména díky měřením z kosmických sond. Na druhé straně máme důkazy o tom, že ve vesmíru je více planet než hvězd a v mezihvězdném prostoru se vyskytují organické molekuly. Pátrání po cizích civilizacích pomocí příjmu umělých rádiových nebo optických signálů je sice zatím bezúspěšné, ale nepřítomnost důkazu není důkazem nepřítomnosti. V současné době se nejvíce studují meze pro vznik a výskyt života na Zemi.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.