I have always been here

by · Sep 15, 2015 · 997 views ·

"Vždycky jsem zde byl" zpochybňuje svět designu, jeho pokroky a experimenty; obhajuje obnovení chybějících spojení s přírodou, místem, historií, kulturou, lidskými potřebami, právy a zvyky. 'I have always been here' challenges the world of design, its advancements and experiments; It argues about reestablishing missing links with nature, place, history, culture, human needs, rights and habits.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.