Archi/Bio/Tech

by · Sep 15, 2015 · 996 views ·

V přesazích architektury, biologie a technologií se objevují nové formy. Výzkum biologických procesů na základě laboratorních experimentů nám umožňuje nečekaná řešení prostoru, struktury, materiálu i konstrukce. On the overlaps of architecture, biology and technology new forms emerge. Research of the biological processes, based on the laboratory experiments, provides us unexpectable solutions for space, structure, materials and fabrication.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.