Atelier Vukmanov

by · Sep 15, 2015 · 1,217 views ·

Virtuální realita povstává z popela éry kyberpunku 20. století. Tentokrát však technologie pokročily na úroveň, kde konečně mohou sloužit svému účelu - a ještě lépe. S kulturou chytrých telefonů vítáme kdysi podivné digitální obrazovky připojené k lidským očím. Protože se virtuální realita stále šíří od herního průmyslu do filmového a animačního, architekti vidí šanci si tuto technologii přizpůsobit pro vizuální reprezentaci. Od ručně kreslených perspektiv přes modelování v počítači, 3D ztvárnění a nyní VR, vývoj našeho prezentování opět mění způsob, jakým uvažujeme o prostoru a morfologii. Tato nová metoda vizualizace vyžaduje fotoaparát se záběrem 360°, který vytváří zkreslené, rozbalené, ploché obrázky. Ty zachycují každý úhel návrhu přes mnohodimenzionální objektiv. Pokud nic nemůže zůstat skryto za rámem, jak by mohli architekti skrývat podrobnosti virtuálních prostorů? Virtual Reality is rising from the ashes of 20th century's cyberpunk era. This time however, the technology advanced to the level where it can finally perform to its purpose and better yet, with smartphone culture we are welcoming the once weird notion of digital screens attached to human eyes. With VR steadily expanding from gaming to film and animation industry, architects see the chance for adaptation of technology in visual representation. From hand draw perspectives to computer renderings, 3D images and now VR, the evolution of our expression is again changing the way we think about the space and morphology. This new method of visualization is requiring 360° spherical camera that generates distorted, unwrapped, flat images. It is exposing every angle of design through omni-dimensional lens. If nothing can remain hidden behind the frame, how should architects conceal details of unreal spaces?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.