Behavioral formation

by · Sep 15, 2015 · 1 839 views ·

Algoritmické metody navrhování dokážou začlenit konceptualizaci návrhu, konstrukce a konstrukčních procesů jako intrikované vlastnosti výrazu designu. To architektovi dává nebývalou svobodu při vytváření pragmatických vazeb přes generativní tvorbu a realizaci. Algorithmic design methods are capable of incorporating design conceptualisation, fabrication and construction processes as intrinsic properties of design expression. This enables the architect to negotiate pragmatic constraints with unprecedented freedom over generative design formation and realisation.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.