Přežití značky v tekutém světě

by · Sep 19, 2015 · 665 views ·

Internet radikálně promíchal karty rozdané ve světě značek. Na síti dnes musí obstát značky z doby před-onlinové po boku těch, které prostředí internetu spoluutvářejí. Má Coca-Cola nebo Dove stejné šance jako Google? Ukazuje se, že úspěch značky v tekutém světě internetu nezávisí tolik na startovní pozici, jako na tom, jak dokáže vyprávět vlastní příběh.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.