Persona: Designer

by · Sep 20, 2015 · 1 411 views ·

Ondra byl na pozici designera v mnoha různých prostředích a vykonával širokou škálu různých rolí. Od teoretické akademické půdy po praxi s agenturní klientskou prací. Od dlouhodobého vývoje produktu v korporátním 9-to-5 prostředí po turbulentní startup život v Silicon Valley. Od freelance schůzek v brněnských kavárnách po přelety na schůzky s týmem po celém světě. Jaká jsou specifika těchto pozic a prostředí? V čem jsou jejich klady a zápory? A kterou z nich zvolit, aby seděla právě mně?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.