Demokratizace v grafickém designu

by · Sep 20, 2015 · 1 224 views ·

Grafický design je díky technologiím přístupný stále více lidem. Vizuální komunikace se stala samonosnou a všudypřítomnou. Vyrostl kreativní průmysl, kde se soupeří nejen talentem, kvalitou myšlenky, ale i způsobem prodeje “nápadů” a schopností ovládat nejmodernější technologie. Lidé si místo smysluplného sdělení osvojili estetické a manipulační prvky marketingové komunikace. Kdo je dnes designérem? Současné projevy vizuální komunikace (grafika, typografie, práce s fotografií či videem) se staly stejně dostupnými nástroji komunikace jako čtení a psaní. Je design dalším stupněm gramotnosti? Stane se design nástrojem politiky a ideologie? Kdo a jak rozděluje design na dobrý / špatný? Nese designér odpovědnost za prostředí, které vytváří kolem nás?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.