Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Otevíráme data Ministerstva financí

by · Sep 20, 2015 · 1 290 views ·

Ministerstvo financí zveřejňuje (jako první ministerstvo vůbec) data pro re-use soukromým sektorem, a to bez jakéhokoliv omezení. O jaká data se jedná a k čemu mohou být? Lze po ministerstvu chtít další data, nebo jinou strukturu dat stávajících? A k čemu to vlastně je?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.