Node.JS a ZeroMQ - microservices na steroidech

by · Sep 20, 2015 · 1 500 views ·

V životě každého server-side vývojáře nastane situace, kdy se mu hodí souběžný běh několika procesů. Paralelní programování má ale pověst nesmírně obtížné a nabezpečné činnosti, kde i schopní vývojáři chrlí chyby po stovkách. A tady přichází ZeroMQ, knihovna, která na první pohled vypadá, že je určena pro sockety a komunikaci přes síť, ale ve skutečnosti je vhodná pro zabudování paralelismu a pro velmi výkonné propojování různých programovacích jazyků. Já teď pracuji na node.js, ale na druhé straně služby může stát PHP, Go a nic moc se nezmění. ZeroMQ vám usnadní paralelizaci, propojování různých programovacích jazyků a to lehce a použitelně. Přednáška pro všechny server-side vývojáře, kteří nemají možnost používat paralelní kód (typicky PHP a node.js vývojáři), zajímají je microservices a chtějí kombinovat různé programovací jazyky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.