Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Podpora uměleckého vzdělávání v ČR

by · Sep 29, 2015 · 936 views ·

S pomocí evropských fondů propojujeme již 63 škol, otevíráme nové cesty pro umělecké vzdělávání a diskutujeme nad tématy jako digitální technologie ve vzdělávání nebo podpora školních souborů. www.portedo.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.