Kreativní partnerství - jak umění mění učení

by · Sep 29, 2015 · 875 views ·

Zavádíme do škol systém spolupráce učitelů s umělci na přípravě i realizaci výuky. Program kreativní partnerství má pro žáky výrazné přínosy, probíhá během vyučování a v jakémkoliv předmětu. www.crea-edu.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.