Funkčné východiská diferenciácie podielu mechanosenzitivity neurálnych štruktúr

by · Oct 2, 2015 · 2 691 views ·

Funkčné východiská diferenciácie podielu mechanosenzitivity neurálnych štruktúr na klinickom obraze spinálnej a periférnej neuropatickej bolesti Mgr. Marián Jendrichovský – PHYSIOPLUS Centrum fyzioterapie a vzdelávania, Stará Ľubovňa, Slovensko

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.