Potřebují digitální knihovny knihovníka?

by · Oct 13, 2015 · 698 views ·

Současný trend samoobslužných služeb digitálních knihoven vede k rozšíření názoru, že asistence referenčního knihovníka, jako průvodce informačním bohatstvím je již přežitá. Přesto se v různých výzkumech užití nákladných vědeckých databází dochází k poznatkům, že jejich potenciál ještě stále není dostatečně využíván. Současný uživatel digitální knihovny patří do kategorie vzdálených uživatelů a komunikace s ním je zatížena řadou bariér. Některé knihovny však již úspěšně tento problém řeší, např. Městská knihovna v Kodani zřídila k těmto účelům kapacitní call centrum. Referenční služba je službou tradičních knihoven, ale právě tento příklad je dokladem toho, že neztratila nic na svém významu.