Potřebují digitální knihovny knihovníka?

von · Okt 13, 2015 · 696 Besichtigungen ·

Současný trend samoobslužných služeb digitálních knihoven vede k rozšíření názoru, že asistence referenčního knihovníka, jako průvodce informačním bohatstvím je již přežitá. Přesto se v různých výzkumech užití nákladných vědeckých databází dochází k poznatkům, že jejich potenciál ještě stále není dostatečně využíván. Současný uživatel digitální knihovny patří do kategorie vzdálených uživatelů a komunikace s ním je zatížena řadou bariér. Některé knihovny však již úspěšně tento problém řeší, např. Městská knihovna v Kodani zřídila k těmto účelům kapacitní call centrum. Referenční služba je službou tradičních knihoven, ale právě tento příklad je dokladem toho, že neztratila nic na svém významu.

Sehen Sie sich SlidesLive Vorträge auf mobilen Geräten

© SlidesLive GmbH