Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.

od · 13. říjen 2015 · 641 zhlédnutí ·

Příspěvek poukazuje na opomíjený fenomén, nacházející se nejen v paměťových institucích České republiky, na zvukové dokumenty. Příspěvek pojednává problematiku zvukových dokumentů z více aspektů. Naznačuje možnosti jejího řešení, jehož cílem je uchování českého zvukového kulturního dědictví pro budoucnost a zároveň vytvoření fungující služby pro uživatele. Prezentuje způsob mapování těchto dokumentů ve spolupráci se studenty Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU v rámci Terénních projektů. Poukáže na možnosti a metody digitalizace daného dokumentu u nás i v zahraničí při dodržování mezinárodně uznávaných standardů.

Sledujte SlidesLive na mobilních zařízeních

© SlidesLive s.r.o.