Muzejní sbírky a virtuální výstavy: vstříc novým návštěvníkům

by · Oct 13, 2015 · 665 views ·

Candice Chenu je v muzeu Quai Branly pověřená stykem s veřejností. Ve svém příspěvku se bude zabývat klíčovou otázkou, kterou si pokládají instituce v dnešní době: jakým způsobem oslovit lidi, kteří do knihoven nebo muzeí nezavítají. Digitalizace sbírek a jejich zpřístupnění prostřednictvím virtuálních výstav se v tomto kontextu stává důležitým článkem v otázce demokratizace a zpřístupňování kultury.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.