Model vnímání časovosti ve světě bez plynoucího času

by · Oct 7, 2015 · 747 views ·

Říjnová přednáška Společnosti pro kognitivní vědu a filosofii. Petr Švarný (FF UK) se vypořádává s tématem vskutku neobvyklým – totiž světem bez plynoucího času. Anotace autora: Julien Barbour se ve své práci The End of Time pokusil skoncovat s časem. Pokusme se podívat, jakou roli hraje čas pro pozorovatele v kontextu filosofů a fyziků, zejména však jak a zda by mohl pozorovatel odlišit vesmír časový a vesmír nečasový.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.