Je předcházení vzniku odpadů slučitelné s kapitalistickým ekonomickým systémem?

by · Oct 6, 2015 · 344 views ·

Oldřich Syrovátka, Fakulta managementu VŠE Jindřichův Hradec

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.