Petr Holík: Science slam - výzkum v jiném světle

Oct 7, 2015 · 744 views ·

Našim cílem je přiblížit současný výzkum veřejnosti. Chceme, aby věda nebyla tématem jen v laboratořích nebo na konferencích. Science slam MUNI je prostor pro setkávání přírodovědných, humanitních i technicky zaměřených výzkumníků s širokou veřejností. Věříme, že pokud dokážeme jednoduše a zábavně představit vědu lidem, získáme větší podporu veřejnosti pro vědecký výzkum a posílíme tak zázemí vědy v České republice. Science slam funguje jako divadelní performance. Vědci se na chvíli postaví do role herců a divadelním způsobem představí svůj vlastní výzkum publiku. Žádný PowerPoint. Pouze řečník, pódium a rekvizity.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.