Impact Travelers

by · Oct 15, 2015 · 872 views ·

estujeme v rozvojových zemích a pořádáme workshopy... www.impacttravelers.com

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.