Hovory mlčky. Znaková řeč v klášterech.

by · Nov 10, 2015 · 2 063 views ·

Klášterní archivy skrývají nejedno tajemství, které vynáší na světlo takřka zapomenutou součást mnišství – znakovou řeč. Dva středověké katalogy znakové řeči, které sloužily k její výuce, se dochovaly i u nás – ve Vyšším Brodě. Jaké znaky se mniši učili? Jak jednotlivá slova znázorňovali? Proč, kdy a kde znaková řeč vznikla? A jak můžeme pracovat s kusými informacemi středověkých autorů? Používají se znaky v klášterech ještě dnes? Všechny tyto otázky Vám ráda zodpoví historička Mgr. Radka Těšínská Lomičková, Ph.D., která za disertační práci na toto téma získala prestižní Bolzanovu cenu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.