Voda jako strategická světová surovina

by · Nov 19, 2015 · 1 305 views ·

Přednáška bude pojednána ve dvou rovinách. První rovinou přednášky bude osobní zpověď autora, ačkoliv sám je synem univerzitního profesora, o vlivu vzdělávacího systému (počínaje základním vzděláním, přes pedagogicko-psychologické poradny, gymnázium a konče vysokou školou), na profesi a práci, kterou dnes vykonává. Vliv konkrétních pedagogů a jejich motivace k samostatné práci a formování osobnosti a budoucího profesního zaměření. Druhou rovinou přednášky pak bude rychlý exkurz do oblasti klimatické změny, scénářů vývoje klimatu a možných dopadů na hydrosféru s detailním zaměřením na Českou republiku. Součástí této části přednášky pak bude přehled adaptačních opatření na změny klimatu a konci vodního blahobytu v Čechách, způsobu lidského myšlení a schopnosti přizpůsobit se. Na konci by se původní dvě roviny přednášky měly spojit v akcent na změnu způsobu myšlení a přístupu k okolnímu prostředí, které je nejsnazší u dětí v rámci vzdělávacího systému pokud jej budou provádět správní lidé na správném místě.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.