Výjimky a omezení práva autorského (a zvláštního práva pořizovatele databáze) a jejich role v podpoře kreativity

by · Nov 15, 2015 · 825 views ·

Cílem autorského práva je zachovávat rovnováhu mezi právy autorů a nejširším veřejným zájmem, zejména na vzdělávání, vědeckém výzkumu a na přístupu k informacím. Jakou roli hrají v tomto balancování zájmů omezení autorského práva, jak v současné době fungují, co by bylo potřeba ještě upravit a co se chystá?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.