Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

by · Nov 15, 2015 · 808 views ·

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority vzdělávací politiky ČR pro digitální prostředí a byla přijata vládou 12. listopadu 2014. Jak úspěšný byl její první rok?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.