Jeden svět na školách

by · Nov 19, 2015 · 1 222 views ·

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách Letos již pojedenácté proběhnou během listopadu na stovkách základních a středních škol projekce filmů přibližující moderní československé dějiny. Po promítání filmů následují debaty s hosty, nejčastěji pamětníky událostí, které filmy přibližují. Na mnoha školách skupiny žáků také pátrají po osudech lidí, kteří se v minulém století stali obětí zločinných ideologií (nacismu a komunismu) a odpůrců tehdejších režimů. Mladí lidé také hledají, jak velké dějinné události ovlivnily životy lidí v místech, kde momentálně ž í nebo chodí do školy. Hlavním tématem akcí na školách byla v loňském roce sametová revoluce, pro letošní rok byla vybrána okupace československa, která začala v srpnu 1968. Projekt Příběhy bezpráví představí jeho zakladatel a ředitel Karel Strachota. Shrne dosavadní zkušenosti z realizace, uvede výstupy několika výzkumů týkajících se výuky moderních dějin a v neposlední řadě také ukázky z filmů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.