Zdravá abeceda

by · Nov 19, 2015 · 942 views ·

Od “nevidím důvod a navíc nesmím” ke “chci a proto vlastně musím”. Učitelé a děti mají odlišné zkušenosti, role, odpovědnosti…, ale řadu věcí mají společných. Třeba že žijí ve světě, který se během jejich života dramaticky mění; tráví spolu celé dny a týdny; chtějí se přitom mít co nejlépe a chtějí být zdraví. Ve Zdravé abecedě jsme našli téma, myšlenky i postupy, jak docílit toho, aby učitelé a děti měli své (!) dlouhodobé zdraví jako společný cíl. Od roku 2009 se nám podařilo zapojit několik stovek mateřských škol a opatrně začínáme spolupráci se školními družinami a jídelnami. Příspěvek na konferenci se bude věnovat formám motivace učitelů a rodičů, které se nám osvědčují, i těm, které spolehlivě nefungují.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.