Spiritualita a Vánoce

by · Dec 1, 2015 · 1 557 views ·

Přednáška se zabývá poselstvím Vánočního příběhu a jeho vlivem na lidskou osobnost z hlediska vědního i filosofického. Proč jsou pro západní civilizaci Vánoce důležité. Je narození Krista reálnou událostí, či je to jinotaj k odhalení pravého smyslu lidského života? Přednášejícím je pan PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D., Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.