Návrat orla skalního do ČR ve vztahu k vojenskému prostoru Libavá

by · Dec 1, 2015 · 682 views ·

Projekt „Návrat orla skalního do ČR“ byl aktivně zahájen v roce 2006. Předcházelo tomu několik let příprav a překonávání byrokratických a administrativních překážek. Hlavní činnosti se předpokládali v Moravskoslezských Beskydech, tedy na území, kde v 19. století a zřejmě i na přelomu 19. a 20. století tento majestátní dravec prokazatelně hnízdil. Po třech letech realizace projektu bylo nezbytné všechny terénní aktivity projektu přesunout také do Oderských vrchů, do území Vojenského újezdu Libavá. Ukázalo se, že vypuštění orli skalní, ale i divoká populace toho druhu si sami umí vybrat optimální hnízdní biotop na území ČR. Vojenský újezd Libavá představuje relativně optimální biotop pro tohoto vrcholového predátora, a to jak z hlediska konfigurace terénu, tak skladbou lesních porostů, či trofickou základnou. Po více jak sto letech na území ČR právě v tomto vojenském prostoru orel skalní hnízdí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.