Offroad - nástroj trvale udržitelného managementu...

by · Dec 1, 2015 · 811 views ·

Představení základních principů významu offroadu v péči (nejen) o bývalé vojenské prostory z biologického pohledu. Výhody a zásady využívání offroadových aktivit jako managementového nástroje trvalé udržitelnosti. Praktické příklady a první zkušenosti spolupráce s vyznavači offroadových aktivit.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.