Vojenské újezdy a ochrana přírody

by · Dec 7, 2015 · 1 495 views ·

Téma přednášky je koncipováno jako stručné seznámení s fungováním a zajištěním ochrany přírody a krajiny na území vojenských újezdů (dále jen „VÚ“) z pohledu orgánu ochrany přírody (tj. Ministerstva obrany). Účastníci budou v prvé řadě stručně seznámeni s tím, co to vůbec „vojenský újezd“ je a jakým způsobem je ochrana přírody na území VÚ řešena v rámci naší legislativy. Druhá část přednášky bude zaměřena na samotné seznámení se s jednotlivými chráněnými územími typu EVL, PO a další ZCHÚ s vypíchnutím toho nejcennějšího z hlediska předmětů ochrany. Třetí část přednášky stručně účastníky seznámí s prováděnými managementy EVL na území VÚ. Čtvrtá část přednášky bude stručně věnována samostatné kapitole, a to vzniku CHKO Brdy a např. i problematice invazních a expanzních druhů na tomto území. Na úplný závěr budou účastníci seznámeni s problematikou „černých skládek“ na území VÚ. Cílem přednášky bude pojednat a seznámit účastníky konference s postavením vojenských újezdů z hlediska výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny a přiblížit chráněná území, která se zde nacházejí.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.