Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Cesty k soběstačnosti a udržitelnosti

by · Aug 31, 2015 · 959 views ·

Stanislav Miler sdílí své zkušenosti a informace o soběstačném a trvale udržitelném způsobu života. Dozvíte se jaké máme zdroje energie, jak můžeme bydlet ekologicky a ekonomick a jak se stravovat zdravě a udržitelně. Stanislav Miler je zakladatelem Akademie soběstačnosti, kde sdílí přes 100 online přednášek o soběstačném, zdravém a trvale udržitelném spůsobu života. Více na http://www.akademiesobestacnosti.cz/profil/stanislav-miler

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.