Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Feuersteinova metoda vzdělávání

by · Dec 18, 2015 · 1 079 views ·

Eva Váňová představila Feuersteinovu metodu vzdělávání. Během setkání bylo možno si na praktických příkladech některé nástroje této metody vyzkoušet a následně společně diskutovat možnosti přenositelnosti této metody pro žáky, kteří neslyší.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.