Časová perspektiva a její diagnostika

by · Dec 9, 2015 · 1 749 views ·

Přednáška se zabývá problematikou tematizace časové perspektivy a její diagnostikou u studentů gymnázia. První část je věnována prezentaci jednotlivých koncepcí časové perspektivy, dále budou představeny poznatky o percepci času, vlivu na chování a vztahu časové perspektivy a motivace výkonu. Podrobněji popíši teorii osobnostně motivační koncepce časové perspektivy J. Nuttina a koncept perspektivní orientace I. Pavelkové. V závěru první části se dozvíme o diagnostických postupech a metodách. Druhá část bude věnována shrnutí výzkumných výsledků týkající se vztahu časové perspektivy a motivace výkonu u českých žáků a studentů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.