Deaf Learners' English Literacy Development in a Virtual Learning Environment

by · Dec 11, 2015 · 655 views ·

Huhua Fan (Rita) z UCLAN/ iSLanDs představila projekt pro výuku angličtiny pro neslyšící na principu peer to peer education. Projekt je zaměřen na podporu výuky psané a čtené angličtiny u dospělých neslyšících v Indii a zapojuje do výuky technologie. Projekt je specifický tím, že při výuce akcentuje etnografický přístup k výuce jazyka, tedy učení se na autentických materiálech, které vzdělávajícího se přímo obklopují.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.