Inspiratory muscle training and low back pain

Lotte Janssens, PhD, PT byla hlavním hostem první konference Asociace studentů fyzioterapie. V rámci této konference představila svůj dosavadní výzkum, který je zaměřený na vztah mezi dýcháním, posturální balancí a bolestí zad. Za podporu děkujeme firmám TORF ZIEGLER spol. s r.o., Madisson, s.r.o. a Univerzitě Karlově v Praze.

Lotte Janssens

Lotte Janssens KU Leuven, Leuven Clinical Trials, Physiotherapy, Rehabilitation Medicine PhD Biomedical Sciences, PT

© SlidesLive Inc.