Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Analýza změn v postojích obyvatel v důsledku efektu NIMBY

by · Jan 20, 2016 · 105 views ·

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.