Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Případová studie – Vodňany a projekt rakouského investora na výstavbu pily a dřevozpracujícího závod

by · Jan 20, 2016 · 200 views ·

postup radnice při informovanosti obyvatel, zpracování socioekonomické studie role radnice při prezentaci projektu investor <> město <> občané analýza výsledků veřejného referenda

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.