Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Příklady škod způsobených zanedbáním preventivních opatření

by · Feb 16, 2016 · 897 views ·

Martin Slečka, analytik a likvidátor PU (SATUM CZECH)

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.