Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Zobrazování kulovými zrcadly - polohy předmětu a obraz

by · Feb 26, 2016 · 485 views ·

Záznam vyučovací hodiny, gymnázium

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.