Zobrazování čočkami

von · Feb 26, 2016 · 598 Besichtigungen ·

Záznam vyučovací hodiny, gymnázium