Současný stav kvantových teorií mysli

by · Mar 19, 2015 · 587 views ·

Tématem vystoupení bude kritické zhodnocení současných přístupů, které se pokoušejí o aplikaci principů kvantové fyziky při výkladu původu a úlohy primárního vědomí a vědomí vyššího řádu. Kritika bude založena na pojmové analýze spekulativních teorií Rogera Penrose a Stuarta Hameroffa. Hlavním cílem vystoupení je jasné vymezení role, kterou může hrát fyzika pro účely neurověd. Lukáš Zámečník působí zejména na Katedře filozofie FF UP v Olomouci. Na témže místě vystudoval obory filozofie a fyzika. Jeho primárním zájmem je filozofie vědy a mysli v analytické tradici a filozofie fyziky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.