Zrození češtiny aneb jakou řečí mluvil praotec Čech

by · Mar 1, 2016 · 1 721 views ·

Přednáška se zabývá vývojem jazyka na našem území od příchodu Slovanů do 10. století. Pro první staletí tohoto období můžeme jazykový vývoj spíše jen odhadovat. Pokusit se rekonstruovat příslušný dialekt praslovanštiny a hledat stopy kontaktů Slovanů s původním i sousedním obyvatelstvem. Jasnějších obrysů nabývá zdejší mluvený jazyk teprve v období Velké Moravy a především pak v době formování českého státu, kdy již můžeme mluvit o samostatném jazyce - pračeštině.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.