Světlé stránky deprese

by · Jan 27, 2016 · 1 735 views ·

V lednu program SCSP obohatily dvě pracovnice z Národního ústavu duševního zdraví se svým příspěvkem o depresích. Anotace přednášky: Cílem přednášky je poukázat na evoluční paradox deprese, která ač je úporná, zneschopňuje jedince i jeho okolí se po tisíciletí vyskytuje napříč různými kulturami a její celoživotní výskyt v populaci dosahuje až 20%. Je možné, že má deprese nějakou funkci, že je k něčemu užitečná? Představíme Vám několik adaptivních hypotéz, které nevnímají depresi jako biologickou dysfunkci, ale jako přirozenou reakci na nepřízeň osudu a stres. Depresivní přemýšlení bylo donedávna považováno za neužitečný pesimismus, dokonalé mrhání mentální energií. V přednášce se dozvíte, o tom, že podle jedné z adaptivních hypotéz by mohla být depresivní ruminace cestou k přirozené úzdravě. Autorky zmiňovanou hypotézu ověřují u hospitalizovaných depresivních jedinců.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.