Nadace Veronica

by · Mar 4, 2016 · 1 280 views ·

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 a je největší moravskou nadací zaměřenou na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Jsme členem prestižní organizace Fórum dárců České republiky a dodržujeme etický kodex pro nadace. Naší patronkou je mezzosopranistka Magdalena Kožená, přičemž spolupracujeme i s řadou dalších osobností z kulturní i přírodovědné sféry. Naší hlavní činností je podporovat formou nadačních příspěvků především dobrovolnickou práci třetích osob, většinou občanských sdružení a škol. Částka, kterou v jednotlivých letech rozdělíme v závislosti na výnosech a dalších zdrojích kolísá - ročně rozdělíme asi 800 tisíc - 1,3 miliónu korun na více než 50 různých projektů sdružení a škol. Realizace těchto projektů představuje stovky dobrovolnicky odpracovaných hodin v přírodovědně cenných územích i v okolí rekreačních nádrží a v lesích, vyčištění studánek i vodních toků, dobudování řady školních zahrad, vysázení mnoha nových stromů, řadu realizovaných výstav a dalších akcí pro děti i dospělé. http://nadace.veronica.cz

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.