Meteority s rodokmenem

by · Feb 24, 2016 · 1 143 views ·

Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR, Praha Jiří Grygar je autorem více než dvou set odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spek‑ troskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová astrofyzika) i celé řady populárně naučných knih a vzdělávacích pořadů. Napsal též mnoho článků v novinách či na internetu a často vystupuje v rádiu a tele‑ vizi. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a následně zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později Kozmos).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.