Genome integrity and cell cycle control mechanisms in biology and disease

by · Mar 2, 2016 · 1 039 views ·

Mechanismy genomové integrity a buněčného cyklu a jejich význam v biologii a medicíně Jiří Bártek, Danish Cancer Society, Kodaň, Dánsko Profesor Bártek se věnuje především výzkumu regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a mechanismů vedoucích ke vzniku nádorů. Je autorem téměř 400 původních vědeckých prací a článků a s více než 41 tisíci cita‑ cemi je jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu v oblasti biologických a medicínských věd. V roce 2005 a 2007 byl Jiří Bartek nominován na cenu Patria - cenu Unipetrol, a. s., udělovanou za mimořádné zásluhy v ob‑ lasti základního nebo aplikovaného výzkumu. Jiří Bartek je držitelem ceny Dánské asociace pro výzkum nádorů (1998), ceny Alfreda Benzonse (2002), ceny Novo Nordisk (2003), medaile G. J. Mendela za biologické vědy (2003).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.